Β 

Past shows:

​

The Munich Show Gemworld- Munich, Germany

​

Mineralis- Berlin, Germany

​

Fiera Internazionale di Minerali, Fossili e Preziosi - Verona, Italy 

​

EuroMineral Expo- Turin, Italy

​

Sbertal Minerals & Precious Stones- Prague, Czech Republic 

​

Minerals Bratislava- Bratislava, Slovakia

​

Exhibition for Minerals, Jewellery and Gems Innsbruck- Innsbruck, Austria 

Fine Art Jewelry Sasha Bravo
Β